My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 1. Գրիր տրված բառերի հոմանիշները (այս բառերի հոմանիշները կան նաև տեքստում).

ա/զուլալ —վճիտ
բ/լուռ —լռիկ
գ/ակնդետ —անհամբեր
դ/ընտանի —սովոր

4.Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ —ծնվել,հայտնվել
բ/խելքը գլխին  —դատող, բանիմաց, խելացի
գ/կողը հաստ —համառ, ինքնասածի, կամակոր
դ/ճաշը եփել  —մեկին պաժել, լավ ծեծել

ա/մեկին պաժել, լավ ծեծել
բ/համառ, ինքնասածի, կամակոր
գ/դատող, բանիմաց, խելացի
դ/ծնվել,հայտնվել

5. Տեքստից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ: Հիշեցում՝ Բարդ են երկու և ավելի արմատից կազմված բառերը՝ տոմսարկղ, արևածաղիկ…

վերջալույս, ոսկեգեղմ, խորասույզ, ինքնամոռաց,

14. 11․ 2019թ․

Թեմա՝  Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 1. 3 բեռնատարներ տեղափոխում էին 12 տ 800 կգ ձմերուկ: Առաջինում կար 3 տ 240 կգ, երկրորդում՝ 1 տ 120 կգ ավելի, քան առաջինում: Որքա՞ն ձմերուկ կար երրորդ մեքենայում:
 2. Սովորողը կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացելլ է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
 3. Ուշադիր նայե՛ք նկարը և պատասխանեք հարցերին:
d181d0bdd0b8d0bcd0bed0ba.png
 • Քանի արշավական է ապրում այս ճամբարում։
  4
 • Ե՞րբ են նրանք այստեղ եկել. այսօ՞ր, թե՞ մի քանի օր առաջ։
  Ինչո՞վ են եկել։
  մի քանի օր առաջ, նավակով
 • Հեռո՞ւ է արդյոք մոտակա բնակավայրը ճամբարից։
  ոչ, այնտեղ կա հավ
 • Ո՞ր կողմից է փչում քամին՝ հյուսիսի՞ց, թե՞ հարավից։
  հարավից
 • Օրվա ո՞ր ժամային հատվածն է հիմա։
  կեսօր
 • Ո՞ւր էր գնացել Արան։
 • թիթեռ որսալու
 •  Ո՞վ էր երեկ հերթապահը (տվեք անունը)։
  Կարեն
 •  Այսօր ո՞ր ամսվա ո՞ր օրն է։
  օգոստոսի 8

12. 11. 2019թ․

վարժ314

853×8=6824
6824:8=853


վարժ315
520×70=3675 815×37=36750 կատարված է սխալ

վարժ317ա)

24օր-18ժ=23օր 6ժ

12ժ-25ր=11ժ 35ր

7ր-45վ=6ր 15վ

8օր 12ժ-22ժ=7օր 14ժ

խնդիր321բ)
թվերի գումարը 500
I թիվ-29 II+30-կհավասարվեն
թվեր-?

լուծում

1)500-20+30=510
2)510:2=255
3)255+20=275
4)255-30=225

Պատ՝․225 և 275

08. 11. 2019թ․

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:
  շըվաքում-ստվեր
  խարջը-հարկ
  բովանդակ-ամբողջ
  ապառաժ-ժայռ
 2. Բացատրիր աղաչանք անել, քաղցր աչքով մտիկ անել, կրակ դառնալ արտահայտությունները:
  աղաչանք անել-աղաչել, խնդրել
  քաղցր աչքով մտիկ անել-լավ նայել
  կրակ դառնալ -Սաստիկ բարկանալ
 3. Վերնագրիր հատվածը:
  Սաստիկ Մելիքը
 4. Հատվածը կարդալուց հետո ի՞նչ կարծիք կազմեցիր Մելիքի մասին. ինչպիսի՞ն էր նա, բնութագրիր:
  չար, դաժան, անսիրտ, վախկոտ,
 5. Կազմիր  հարցեր և առաջադրանքներ այս հատվածի վերաբերյալ:

05. 11. 2019 տնային աշխատանք

թեման Բազմանիշ Թվի եռանիշ թվով
1
3 պահեստում-540 պարկ
I պահեստից-20 պարկ տեղափոխեցին II պահեստ
15 պարկ տեղափոխեցին III պահեստ
Յուր կար-?պարկ

լուծում

1)540:3=180
2)180+20+15=215 (I պահեստ)
3)180-20=160 (II պահեստ)
4)180-15=165 (III պահեստ)

Պատ՝․215, 160, 165պարկ։
2.

 • 2 x 2 x 2 x 99 x 5 x 5 x 5 =99000
 • 40 x 90 x 50 =180000
 • 88 x (53 x 16 – 48 x 12) — (7922 — 1188)=21602

3.

567 < 585

60812 < 60905

123178 > 123078

7614 > 7604


Մայրենի 24.10

Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

 • առյուծ Մհեր, ազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր, Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
 • Սասմա սարերում նստած էր իշխան, «Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.

2

Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
Սասմա սարերում նստած էր իշխան
Քառասուն տարի։ Քառասուն տարում
«Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.
Բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ,
Էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ