Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Ապրիլի 27-30

 1. Առանձնացրեք կանոնավոր և անկանոն կոտորակները.

6/7, 12/17, 4/5, 8/7, 17/18, 3/3, 6/6, 4/1, 14/25, 14/25, 38/77, 107/108, 33/33, 612/606

Կանոնավոր-6\7, 12\17, 17\18, 3\3, 6\6, 14\25, 14\25, 107\108, 33\33,   
անկանոն-8\7, 4\1, 38\77, 612\606

 • Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս.
 • Կանոնավոր կոտորակ       1/2, 12/16, 602/606, 388/396
 • Անկանոն կոտորակ            3/6,  40/40,  544/544,  675/676
 • Համեմատե՛ք կոտորակները
 • 4/7 < 3/7
 • 6/7 > 6/9
 • 8/14 = 7/14
 • 21/24 = 21/24
 • 11/25 < 5/25
 • 22/31 < 22/23
 • 7/15 = 7/15
 • 3/14 = 3/14
 • 101/205 > 123 / 205
 • 202 /331 > 202 /323
 • Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 3/5 դմ = 6 սմ
 • 4/5 սմ = 8 մմ
 • 2/5 կգ = 400 գ
 • 3/25 տ = 120 կգ
 • 3/6 ր = 30 վ
 • 4/10 ժ = 24 ր
 • 7/8 օր = 21 ժ
 • 2/10 ժ = 720 վ
 • Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք ե այդ թվերը:
 • Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջիկները:
 • Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:
 • Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան-Գորիս ճանապարհի ½ մասը: Քանի՞ կմ է Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128 կմ է:
 • Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:
 • A և B քաղաքաներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին: Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունը:  

Ռոդարի. Կախարդական թմբուկը

Մի զինվոր տուն էր դառնում պատերազմից։ Նա շատ աղքատ էր, ունեցած-չունեցածը մի թմբուկ էր միայն։ Բայց տրամադրությունը հրաշալի էր, չէ՞ որ երկար տարիների
բացակայությունից հետո վերջապես տուն էր վերադառնում։ Դրա համար էլ չորսբոլորը հնչում էր նրա թմբուկի ուրախ դղըրդոցը. «Դըմփ-դըրը՜մփ-դը՛մփ-դը՛մփ, դը՛մփ-դըրը՜մփ-դը՛մփ-դը՛մփ»։
Քայլում էր նա ճանապարհով, մեկ էլ մի պառավի հանդիպեց։
– Է՜յ, փառապանծ զինվոր, պատահաբար մի սոլդո չե՞ս ունենա։
– Հաճույքով քեզ երկուսը կտայի, տատիկ, եթե ունենայի, բայց ոչ մի սոլդո չունեմ։
– Իսկապե՞ս չունես։
– Հենց այս առավոտյան քրքրեցի գրպաններս, բայց ոչինչ չգտա։
– Իսկ դու մի անգամ էլ նայի՛ր, լա՜վ փնտրիր։
– Գրպանո՞ւմս։ Լա՛վ, կփնտրեմ, եթե ուզում ես, բայց վստահ եմ, որ… վա՜յ, էս ի՞նչ բան է…
– Սոլդո, տեսնո՞ւմ ես, ուրեմն կա։
– Երդվում եմ, որ չգիտեի այդ մասին։ Հրաշալի է։ Վերցրո՛ւ, տատի՛կ, այն քեզ երևի ավելի շատ է պետք։
– Շնորհակալ եմ, զինվոր,- ասաց պառավը,- փոխարենը ես էլ քեզ մի բան կտամ։
– Իսկապե՞ս, բայց ինձ ոչինչ պետք չէ։
– Քեզ մի փոքրիկ կախարդանք կնվիրեմ։ Ուշադի՛ր լսիր։ Ամեն անգամ, երբ հնչի թմբուկդ, բոլորը կսկսեն պարել։
– Ի՜նչ զվարճալի կախարդանք է։ Շնորհակալ եմ, տատի՛կ։
– Սպասի՛ր, սա դեռ բոլորը չէ։ Մարդիկ կսկսեն պարել և չեն կարողանա կանգ առնել, քանի դեռ չես դադարեցրել թմբուկը խփել։
– Ա՛յ քեզ լավ բան։ Չգիտեմ դեռ, թե ինչ կարող եմ անել այս նվերով, բայց երևի պետք կգա։
– Էն էլ ո՜նց։
– Ցտեսությո՜ւն, տատի՛կ։
– Ցտեսությո՜ւն, զինվո՛ր։
Եվ թմբկահարը շարունակում է ճանապարհը դեպի տուն։ Գնում է իր ճանապարհով, մեկ էլ անտառից դուրս են թռչում երեք ավազակ։
– Քսա՛կդ կամ կյա՛նքդ։
– Վերցրե՛ք, Աստծու սիրուն, պայուսակս էլ վերցրեք… Միայն թե այն դատարկ է։
– Ձեռքերդ վե՛ր, թե չէ կկրակենք։
– Լսում եմ, պարոնայք ավազակներ։
– Որտե՞ղ ես թաքցրել փողերդ։
– Եթե ունենայի, երևի գլխարկիս մեջ կպահեի։
Ավազակները նայեցին գլխարկի մեջ, բայց այն դատարկ էր։
– Իսկ գուցե ականջս կմտցնեի։
Նայեցին ականջի մեջ՝ ոչինչ չկար։
– Չէ՛, ավելի շուտ քթիս ծայրին կդնեի, եթե փող ունենայի։
Ավազակները փնտրեցին, փնտրեցին և, իհարկե, ոչինչ չգտան։
– Էս դու իսկապես աղքատ ես,- բարկացան ավազակները։- Որ էդպես է, թմբուկդ
կվերցնենք, էլի բան է, գոնե մեկ-մեկ կուրախանանք։
– Վերցրե՛ք,- հոգոց հանեց զինվորը,- ափսոս է, իհարկե, հին ընկերոջից բաժանվելը,
այսքան տարի միասին ենք եղել։ Բայց եթե ձեզ այդքան պետք է…
– Պե՛տք է։
– Թույլ տվեք գոնե վերջին անգամ նվագեմ, հետո վերցրեք։ Համ էլ ցույց կտամ, թե ինչպես են թմբուկ խփում, լա՞վ…
– Դե լավ, թող այդպես լինի, նվագի՛ր։
– Շատ լավ,- ուրախացավ թմբկահարը։- Ես թմբուկ կխփեմ՝ «Դը՛մփ-դըրը՜մփ-դը՛մփ-դը՛մփ, դը՛մփ-դըրը՜մփ-դը՛մփ-դը՛մփ», իսկ դուք պարեք։
Տեսնել էր պետք, թե ինչպես սկսեցին պարել այդ սրիկաները։ Ոնց որ տոնավաճառում
պարող արջեր լինեին։ Սկզբում դա նրանց դուր եկավ, ծիծաղում ու կատակում էին։
– Դե՛, դե՛, թմբկահար, իսկ հիմա վալս նվագիր։
– Իսկ հիմա՝ պոլկա։
– Մազուրկա։
Բայց երբ հոգնեցին, շնչակտուր եղան, ցանկացան կանգ առնել, չկարողացան։ Ուժասպառեղ ան, ոտքի վրա չէին կարողանում կանգնել, իսկ կախարդական թմբուկը նրանց ստիպում էր պարել։
– Օգնեցե՜ք։
– Պարե՛ք։
– Խնայի՜ր։
– Պարե՛ք։
– Աստծո՜ւ սիրուն։
– Պարե՛ք, պարե՛ք։
– Բավակա՜ն է, բավակա՜ն է։
– Էլ թմբուկս չե՞ք խլի ձեռքիցս։
– Չենք խլի։ Հերի՜ք է…
– Ինձ հանգիստ կթողնե՞ք։
– Ինչ ուզում ես՝ կտանք, միայն դադարեցրու նվագդ։
Բայց թմբկահարը դադարեցրեց այն ժամանակ, երբ նրանք լրիվ ուժասպառ եղած գետնին թափվեցին։
– Շատ լավ է։ Էլ հետևիցս չեք հասնի։
Թմբկահարը փախավ, բայց համենայնդեպս ժամանակ առ ժամանակ դարձյալ խփում էր թմբուկին, և այդ ժամանակ սկսում էին պարել նապաստակներն իրենց բներում, սկյուռիկները՝ ծառերի վրա և օրը ցերեկով արթնացած բվեճները։ Այդպես գնում էր թմբկահարը՝ վերադառնալով տուն։

Շարունակիր պատմությունը՝ ի՞նչ եղավ հետո։
 
Զինվորը բարեհաջող տուն է հասնում և այդ օրվանից կախարդական թմբուկով պարացնում բոլոր տխուրներին, ուժասպառ անելով պատժում ավազակներին։
Այդ օրվանից զինվորին կոչում են կախարդական թմբկահար։

առաջադրանքներ

1․ Բառարանի օգնությամբ բացատրիր քեզ անծանոթ բառերը։
 ճիգ-Ջանք, ուժերի լարում:
 հոգևոր-Մարդու հոգեկան աշխարհի հետ կապված, մարդու կրոնական ներաշխարհ։
 մարգարե-Նա, որ աստծու կամքը հասցնում և բացատրում է մարդկանց:
 պարգեև-մրցանակ, ընծա, վաստակ, ինչ որ բանի դիմաց։  
 պատարագ-Քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր արարողություն, Ժամերգություն,
 ուրագ-Հյուսնական տաշող գործիք
 էգ-Իգական սեռին պատկանող կենդանի:
 սուգ-Մեծ վիշտ, որևէ բանի առաջացրած ծանր վիշտ՝ տխրություն:
 տեգր-ամուսնու եղբայր

2․ ք լսվող, բայց գ գրվող բառերից ընտրիր 5 բառ և կազմիր բառակապակցություններ։ Օրինակ՝ օգնել-օգնել ընկերոջը

երգ-սուրբ երգ։
Սարգիս-Սարգիս պապիկ։
օգուտ-օգուտ ստանալ։
շոգ-շոգ ամառ։
թագավոր-ագահ թագավոր։

3․ ք լսվող, բայց գ գրվող բառերից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ։
մարգարիտ-Նրան նվիրեցի մարգարիտներից վզնոց։
շոգ-Ամռան շոգ օրերի ամենալավ խաղը ջրոցին է։
թագավոր-Թագավորը հրամայեց օգնել բոլոր անտուններին։
ձագ-Մենք հաճույքով և արագ օգնեցինք շանը և իր ձագերին։
արևածագ-Գեղեցիկ է արևածագը կապուտակ Սևանի ափին։

****

Բառերը տեղադրի՛ր այնպես, որ նախադասություններ ստացվեն:

Կան, կծկվում են, կծեն, թմրեցնում են, քնում են, փաթաթվում են, մտնում են, չկա, կա, աշխուժանում են:

Աշխարհում չկա մարդ, որ օձերից չվախենա։ Սակայն կա օձերի մի թագավորություն, ուր ամեն օր առանց վախենալու մտնում են հարյուրավոր մարդիկ։ Եվ ամենազարմանալին այն է, որ դեռ ոչ մի դեպք չի եղել, որ օձերը կծեն մեկին: Այդ վայրը Պինանգ կղզու Օձերի տաճարն է: Տաճարում տարբեր տեսակի հազարավոր օձեր կան։  Նրանք ցերեկը փաթաթվում տաճարի սյուներին, , կծկվում են հատակին և քնում են : Պատճառն այն է, որ շոգը և տաճարում օգտագործվող անուշահոտությունները թմրեցնում են օձերին: Մայրամուտին, երբ այս ամենն ավարտվում է, օձերն աշխուժանում են։  

****

Կարդա և գրիր՝ ինչն էր քեզ համար հետաքրքիր և ինչու:

 • Ինքնաթիռով թռչելու ժամանակ մազերի աճի արագությունը կրկնապատկվում է:

 • Աշխարհի բնակչության 80%-ը իր սննդակարգի մեջ օգտագործում է միջատներ:+
  Քանի որ ես ընդհանրապես չեմ օգտագործում ոչ մի միջատ։

 • Ջայլամի աչքն ավելի մեծ է, քան գլխուղեղը:

 • Մրջյունը մարմնի համեմատությամբ ամենամեծ ուղեղն ունեցող կենդանին է:

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

 1. Համեմատ՛ր.
 2. ¾ > 3/5
 3. 4/7 < 4/5
 4. 6/17 < 6/15
 5. 9/29 < 9/28
 6. 7/123 < 7/103
 7. 25/142 = 25/142
 8. 14/19 < 14/16
 9. 17/18 = 17/18
 10. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման նվազման կարգով
 11. 6/17, 6/67, 6/120, 6/7, 6/82, 6/108, 6/100, 6/112, 6/222, 6/32, 6/99, 6/564, 6/321

  աճման կարգ. 6\564, 6\321, 6\222, 6\120, 6\112, 6\108, 6\100, 6\99, 6\82, 6\67, 6\32, 6\17, 6\7.

  նվազման կարգ․ 6\7, 6\17,  6\32, 6\67, 6\82, 6\99, 6\100, 6\108, 6\112, 6\120, 6\222, 6\321, 6\564.

 12. Համեմատի՛ր
 13. 3/5 մ      <      ¾ մ
 14. 4/30 ժ    <    4/15 ժ
 15. 2/5 լ    >     2/10 լ
 16. 7/20 կգ     <     7/10 կգ
 17. Լրացրե՛ք աղյուսակը
                  Մասը Թիվը  3/43/63/83/163/243/48
48362418963
9672483618126
 • Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մասը ծախսեց գիրք գնելու, իսկ /5 մասը՝ տետր գնելու համար: Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտայդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրամ:
                                լուծում

1)1000-(1000:3\5+1000:1\5)=1000-600+200=200
Պատ՝․200:

 • Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500 կգ-ը՝ երկրորդ խանութում: Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում:
                                                         լուծում

  (2500:2)x3=3750
  Պատ՝․3750: 

 • Երկու թվերի գումարը 200 է: Դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից: Որո՞նք են այդ թվերը:

  Պատ՝․ 40 և 160:
 1. Համեմատի՛ր
 2. 2/5 < 3/5
 3. 3/7 < 4/7
 4. 6/17 > 5/17
 5. 11/28 > 9/28
 6. 7/123 = 7/123
 7. 24/143 > 21/143
 8. 14/18 < 17/18
 9. 18/19 = 18/19
 10. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով

6/35, 76/35, 412/35, 105/35, 172/35, 3/35, 31/35, 107/35, 234/35, 202/35, 88/35, 35/35.
3\35, 6\35, 31\35, 35\35, 76\35, 88\35, 105\35, 107\35, 172\35, 202\35, 234\35, 412\35.

 • Համեմատի՛ր.
 • 3/5 մ < 4/5 մ
 • 7/10 կգ > 4/10 կգ
 • 3/20 լ < 6/20 լ
 • 2/15 ժ < 4/15 ժ
 •  Լրացրե՛ք աղյուսակը՝ ըստ բերված օրինակների:
ԹիվըՄասը1/85/83/88/86/82/84/87/8
40 525154030102035
80 1050308060204070
 • Լրացրե՛ք աղյուսակը.
ՄասըԹիվը90126270234
1/615214539
 • 4500 լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով: Այգեպանն այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործոց այգին ջրելու համար: Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
                                                               լուծում
  4500-(4500:3×2)=4500-3000=1500
  Պատ՝․օգտ․3000լ, մնաց1500լ։

 • Օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից՝ հաշվի՛ր AB հատվածի երկարությունը:
  1)10մմ-15մմ=25մմ
  2)12մմ+18մմ=30մմ
Снимок.PNG
 • Ո՞ր շարքի բոլոր կոտորակներն են կանոնավոր:
 • 7/8, 11/24, 4/9, 15/15, 19/20, 3/30, 17/42
 • 3/8, 11/25, 4/7, 15/17, 19/28, 3/25, 1/34+
 • Գտի՛ր նշված թվի մասը
 • 35-ի 3/7 մասը=15
 • 426-ի 5/6 մասը=355
 • 162-ի 4/9 մասը=72
 • 2000-ի 3/20 մասը=300
 • 1000-ի 4/5 մասը=800
 • 5000-ի 3/100 մասը=150
 • Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 2/5  սմ = 4 մմ
 • 7/50 կգ = 140 գ
 • 3/20 ր =9վ
 • ¾ տարի = 9 ամիս

1․ Բառարանի օգնությամբ բացատրիր քեզ անծանոթ բառերը։
Դարբին-մետաղից իրեր պատրաստող վարպետ
Ողբ-բարձրաձայն և մեծ սուգ արտահայտող լաց

2․ Կազմիր նոր բառեր եղբայր, խաբել, շաբաթ, նուրբ, երբ բառերով։
Եղբայր-եղբայրաբար, մորեղբայր
Խաբել-խաբեբա, խաբկանք
Շաբաթ-շաբաթօրյակ, շաբաթաթերթ
Նուրբ-նրբերշիկ, նրբաճաշակ
Երբ-երբեք, երբևիցե

3․ փ լսվող, բայց բ գրվող բառերից ընտրիր 5 բառ և կազմիր բառակապակցություններ։ Օրինակ՝ աղբյուր-սառնորակ աղբյուր

Նուրբ-նուրբ ձաԴյն, նուրբ գույն
Սուրբ-սուրբ աստվածամայր, սուրբ հոգի,
Դարբին-քրտնած դարբին, լավ դարբին
Հակոբ-Հակոբ պապի, խոհարար Հակոբ
Համբերել-լուռ համբերել, երկար համբերել

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  կողքին, վարդ, տարօրինակ, անգամ։

 2. Ի՞նչ է նշանակում պուրակ բառը.ղ
  ա/բանջարանոց
  բ/արտ
  գ/զբոսայգի+
  դ/ծաղկի խանութ

3.Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից՝  զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր :
բ/ Խաչն իմն է զորությունը  ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/այսօրվա  գործը վաղվան չեն թողնի:

5.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Այդ ժամանակ թփերի ետևից հայտնվեց քաղաքային պարեկը և ժպտալով հարցրեց Ջովանինոյին.

-Իսկ մե՞խը,- հարցրեց Ջովանինոն,- չէ ՞ որ այն պետք է սուր լինի:

6. Տուգանք, զգուշություն, քաղաքային, արդարացի բառերը ածանցավոր բառեր են, առանձնարու ածանցները, ապա այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր։

անք,ություն,ային,ացի։

Ամոթանք,հպարտություն,հարավային,ճշմարտացի։

7.Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:

Տարօրինակ երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար։

8.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:

Ապտակել իրեն երկու անգամ։Երկու կոնֆետ տար Ջովանինոյին։

9.Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.

ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը +
դ/որովհետև միամիտ էր

10.Կուզեի՞ր Ջովանինոյի հետ գնալ այդ երկիր:

Շատ կուզեի։

11. Ինչպիսի՞ երկրում կուզեիր ապրել, 5-10 նախադասությամբ նկարագրիր այդ երկիրը:  Գրիր այնպես, որ պատումդ լինի հետաքրքիր ու անկեղծ։

Կուզեի ապրել մի երկրում որտեղ ամեն ինչ փափուկ կլիներ,որպեսզի ոչ ոք չվնասի իրեն։Թող այդ երկրում ոչինչ չլիներ գումարի դիմաց,այսինքն՝  ոչինչ չվաճառվեր,որ մարդիկ լավ սովորեին ու այն ամենը ինչ կցանկանային՝ իրենք  ստեղծեին։Օր․՝հեծանիվ,հովերբորդ,թուղթ։Կցանկանայի որ այնտեղ չլինեին սոված մարդիկ,չլիներ գողություն։Չլիներ կռիվ ու պատերազմ։Որ ոչ ոք չաղտոտեր շրջապատը։Եվ ամենակարևորը այնտեղ չլիներ  հիվանդություն ու վարակներ։

Ապրիլի 6-9

 1. Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորված մասերը և չգունավորված մասերը ներկայացրու՛ կոտորակների տեսքով:

Գունավորված-1\2, 2\4, 4\8, 3\4, 2\5, 5\8, 3\6,
չգունվորված-1\2, 2\4, 4\8, 1\4, 3\5, 3\8, 3\6,

 • Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար մասերի: Կոտորակի տեսքով ներկայացրո՛ւ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը:
  5\50, 12\50, 24\50, 35\50, 48\50,
   
 • Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի: Կոտորակի տեսքով ներկայացրո՛ւ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը:
  1\60, 12\60, 24\60, 35\60, 48\60,

 • Գտի՛ր նշված թվի մասը
 • 35-ի 3/7 մասը=15
 • 420-ի 5/6 մասը=350
 • 180-ի 5/9 մասը=100
 • 2000-ի 9/10 մասը=1800
 • 140-ի 5/7 մասը=100
 • 100-ի 5/5 մասը=100

 • Հաշվի՛ր
 • 415 կգ-ի 2/5 մասը=166կգ
 • 480 դրամի 5/6 մասը=400դրամ
 • 18ժ-ի 2/3 մասը=12ժ
 • 320 լ-ի 6/8 մասը=240լ
 • 510 մ2-ու 2/17 մասը=60մ2
 • 480 կմ-ի 5/16 մասը=30կմ

 • Աննա գնել էր 800 գ կարագ: Տորթի համար օգտագործվեց այդ կարագի 3/5 մասը: Որքա՞ն կարագ օգտագործվեց տորթի համար:
                                                 լուծում

  1)800:5=160
  2)160:3=480
  Պատ՝․480գ։
 • Սոնան կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը: Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել և քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:
                                                   լուծում
  1) (126:6)x5=105
  2)126-105=21
  Պատ՝․կարդաց 105 էջ, մնաց 21 էջ։
 • Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ: Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:
                                            լուծում
  1) (180:3)x2=120
  2)180-120=60
  Պատ՝․անցավ 120 կմ, կմնա 60 կմ։

 • Ջրավազանում կար 800 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
                                          լուծում
  1) (800:4)x3=600
  2)800-600=200
  Պատ՝․200լ։

 • 1 ժամում ծորակից լցվում է 600 լ տարողությամբ ջրավազանի ¼ մասը: Նույն ծորակից  որքան ջուր ջրավազան կլցվի 2 ժամում:
                                                  լուծում
  1)600:1\4=150
  2)2×150=300
  Պատ՝․300լ։

Թեստ 4

1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից ։

1) 4323        2) 4332                  3) 4121+      4) 4112

2․ Գտիր  ամենափոքր  քառանիշ  և  ամենամեծ  հնգանիշ  թվերի գումարը:

1) 101000

2) 100999+

3) 98999

4) 10999

3․Ո՞ր  շարքի  բոլոր  թվերն  են  պատիկ 6-ին․

1) 4, 12, 24, 30

2) 12, 35, 42, 600, 3636

3) 24, 48, 71, 560, 1000

4) 12, 36, 180, 432+

4․ Քանի՞ մետր է 3/10 կիլոմետրը։

1) 300+                  2) 400                    3) 2500                  4) 100


5․ Հավասարակողմ  եռանկյան  պարագիծը  24 սմ է: Գտիր եռանկյան կողմի  երկարությունը:

1) 6              2) 8+            3) 12            4) 72

6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն  արտահայտում  է  4000 կգ-ը ցենտներներով:

1) 4 ց           2) 40 ց+                 3) 400 ց                 4) 400000 ց

7․Ինչպե՞ս  կփոխվի  երկու  թվերի  գումարը, եթե  գումարելիներից յուրաքանչյուրը   մեծացնենք  12-ով։

1) Կմեծանա 24-ով+

2) Կմեծանա 12-ով

3) Կփոքրանա 12-ով

4) Կփոքրանա 24-ով

8․Ընտրիր  այն  թվանշանը, որը  տեղադրելով  աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի  ճիշտ   անհավասարություն․ 7կմ 340մ > 7կմ 3*0մ։

1) 7              2) 8              3) 6              4) 2+

9․Ընտրիր այն պատասխանը,  որն  արտահայտում է  2 օր 14 ժամը ժամերով․

1) 214                    2) 62            3) 38            4) 134+

10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի 3/8 մասը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալուն։

1) 200+                  2) 120                    3) 100                    4) 160